AKADEMİK BİRİMLER

 

 

BÖLÜMLER

PROGRAMLAR

Bilgisayar Teknolojileri

Bilgisayar Programcılığı

Bitkisel ve Hayvansal Üretim

Organik Tarım

 

Süt ve Besi Hayvancılığı

 

Bahçe Tarımı

 

Seracılık

 

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

El Sanatları

Mimari Dekoratif Sanatlar

Geleneksel El Sanatları

Gıda İşleme

Gıda Teknolojisi

Makine ve Metal Teknolojileri

Makine

 

Üretimde Kalite Kontrol

Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri

Otomotiv Teknolojisi

Elektrik ve Enerji

Elektrik

Mülkiyeti Koruma ve Güvenlik

İş Sağlığı ve Güvenliği

Mimarlık ve Şehir Planlama

Harita ve Kadastro

 

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Kimya ve Kimyasal İşletme Teknolojileri

Kimya Teknolojisi

Tasarım Bölümü

Grafik Tasarım Programı