Mimari Dekoratif Sanatlar Programı


EL SANATLARI BÖLÜMÜ

Mimari Dekoratif Sanatlar Programı

Genel Bilgi

 

                Mimari Dekoratif Sanatlar Programı, El Sanatları Bölümü altında sektör ihtiyaçları doğrultusunda günün gerektirdiği gelişmelere uyumlu, El Sanatları ve mimari Tasarım alanı ile ilgili teknolojik yenilikleri kapsayan, materyal ve donanımları tanıyarak uygulayabilen, üretimin en önemli aşaması olan tasarım unsurunda bilimsel ve estetik ölçütlerle düşünceyi fonksiyonel ve sanatsal modele dönüştürebilen, yenilikçi ve üretken ara eleman yetiştirme amacıyla eğitim veren 2 yıllık bir programdır. Programın 47 normal öğretim ve 47 ikinci öğretim kontenjanı vardır. Dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruptur. Mimari Dekoratif Sanatlar Programı her dönem 30 AKTS olmak üzere 4 dönem toplam 120 AKTS kredisinden oluşan 2 yıllık bir ön lisans programdır. Öğrencilerin pratik yönden geliştirilmesi için bölümde mevcut olan her ders için altyapısı hazırlanmış ve güncellenmiş atölyelerden faydalanılmaktadır. Derslerin yanı sıra her öğrenci en az 30 işgününü kapsayan bir endüstriye dayalı eğitimleri olan stajı tamamlamak zorundadır. İlgili programda binaların, saray, köşk ve cami gibi sanat eserlerinin mimari plana uygun olarak yapılacak olan onarım çalışmalarında, duvar süsleme vb. işleri gerçekleştiren, ressam, heykeltıraş, seramik sanatçısı, iç mimar ve restorasyon uzmanları ile usta ve işçiler arasında görev almaktadırlar.

 

Misyon

 

Türk Geleneksel değerlerini araştıran, koruyan ve çağdaş yaklaşımlarla yaşatmaya çalışan, tasarlayan ve tasarladığını sanatsal bakış açısı ile üretebilen ve alanında günün koşullarına uyum sağlayan tüm bu faaliyetleri sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla değerlendiren elemanlar yetiştirmek.

 

Vizyon

 

Güçlü mesleki ve teknik eğitim altyapısıyla Sanat ve Tasarım eğitimi konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen bir eğitim ve araştırma kurumu olmak.

 

Amaç ve Hedef

 

El Sanatları Bölümü;  Tasarım ve çizim yeteneğine sahip, Şekiller arasındaki ayrıntıları algılayabilen, Görme keskinliğine sahip, Göz ve ellerini eşgüdümle, el ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen Estetik görüşü olan mezunlar yetiştirmektir.

 

 

Programın İmkanları

 

Bölümümüz Atölyelerinde çalışır durumda bulunan alçı tornaları, karıştırıcı, seramik fırınları bulunmaktadır. Gerekli alet ve cihazların yardımıyla uygulamalı derslerin yapılması mümkün olmaktadır.

 

İstihdam  Olanakları

 

Mimari Dekoratif Sanatlar Teknikerleri, Kültür Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Milli Saraylar Genel Müdürlüğü, Belediyeler, İl Özel İdarelerinde çalışabilirler. Etüt Proje alanları ile ilgili özel kuruluşlar ve bürolarda da çalışabilecekleri gibi uygulama ağırlıklı olarak aldıkları modern plastik sanat eğitiminin yanı sıra; Türk Mimarisi, Dekorasyon, Restorasyon, Peyzaj, Seramik, Bilgisayarlı Tasarım gibi konuları da aldıklarından gerek ara eleman olarak gerekse bağımsız olarak kendilerine ait işyeri ve atölyelerinde bu alanlarda da

hizmet verebilmektedirler.
 

 Üst Öğrenim Olanakları

 

Programdan mezun olan öğrencilerin bir üst öğrenime devam etme olanakları bulunmaktadır. DGS(Dikey Geçiş Sınavı) giren mezun öğrenciler, yeterli puanı almaları durumunda aşağıda belirtilen bölümlere kayıt yaptırarak bir üst öğrenimi tamamlayabilirler.

 

-          EL SANATLARI 

-          ESKİ ÇİNİ ONARIMLARI 

-          FOTOĞRAF 

-          GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI 

-          GELENEKSEL TÜRK SANATLARI 

-          GRAFİK 

-          İÇ MİMARLIK 

-          İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI 

-          MİMARLIK 

-          SERAMİK 

-          TEZHİP 

 

  

Akademik Personel

Öğr. Gör. Tekin BAYRAK

Öğr. Gör. Seda DİLAY

Öğr. Gör. Azize Melek ÖNDER

Uzm. Gülşen KAHRAMAN