Makine Programı


            2002 – 2003 Eğitim Öğretim yılında, Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulan Makine Programının amacı öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirerek sektörün, üretim ve satış sonrası hizmet kademelerinde ihtiyaç duyduğu, nitelikli ara teknik elemanların çağın beklentilerini karşılayacak kalite ve hizmet felsefesine uygun olarak yetiştirilmelerini sağlamaktır.

Misyon

* Uluslararası eğitim sürecine uyumlu Makina Programı (Bologna) eğitim-öğretim süresi bitiminde;* Öğretim, araştırma, geliştirme etkinliklerini sürdürerek güncel ve donanımlı bilgiyi üreten,
* Teorik bilgiyi uygulamaya aktarabilen,
* Kazanımlarını pratiğe dönüştüren,
* Üretim sektöründeki sorunlara en uygun çözümü sunan,

* Mesleki etik değerlere bağlı, nitelikli ve etkin Makina Teknikerleri yetiştirmek.

Vizyon

Bilişim Teknolojileri çağında teknolojiyi yakından takip eden, sektörel alanda öncü ve bölgede örnek bir Makina ön lisans programı olmak.

 Öğrencilere Kazandırılan Bilgi – Beceriler ile İş Hedefleri:
* Bir makine teknikeri bir sistemi tasarlayıp projelendirebilir, bilgisayar ortamında çizim yapabilen,
* Parça için en iyi malzeme ve takımı seçebilen, işlemi planlayan, koordinasyonu ile motivasyonu sağlayabilen,

* Uygun bir işleme metodu ile bir takım tezgâhında en ekonomik şartlarda parçaları işleyebilen,
* CNC tezgâhları için parça programlarını hazırlayan,
* Farklı ölçme metotlarını kullanarak, boyutsal ve açısal ölçümler yapabilen,
* Mekanik sistemleri hidrolik ve pnömatik sistemlerle kontrol edebilen,
* Mesleğin gerektirdiği etik değerlere sahip, takım halinde çalışmalara uyumlu ve sorumluluk sahibi.
* İşletmedeki personelle iletişim kurabilen, yazılı ve sözlü iletişim tekniklerini kullanabilen teknik elemanlar yetiştirmektir.

Makine Teknikerinin Endüstrideki Yeri:

Makine Teknikeri kazandığı teorik ve uygulamalı eğitim ve öğretimin gereği olarak bir işletmede üretimden sorumlu mühendis ile üretimi gerçekleştiren usta / posta başı / işçi arasında bağlantı kuran, teknik iletişimi sağlayan bir teknik personel, bir işletme için ara eleman mesabesinde bir kişidir.

 

 Akademik Personel                                                                                                   

Yrd.Doç.Dr.Yusuf DİLAY

Öğr.Gör.Mesut KİLİT  

Öğr.Gör.Hüseyin KAYA

Öğr.Gör. Adem ÖZKAN