Bilgisayar Programcılığı


     Bilgisayar Programcılığı programı, bilgisayar bilimleri eğitiminin temellerini kapsayan iki yıllık mesleki eğitim olanağı sunmakta ve bilgi teknolojileri konusunda endüstrinin ihtiyacı olan ara eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilere eğitim süresi boyunca yazılım ve donanım projelerinde ihtiyaç duyabilecekleri algoritma geliştirme, temel programlama teknikleri, grafik ve tasarım araçlarının kullanımı, internetle bütünleşik uygulama geliştirme, ağ sistemleri, sistem analizi ve tasarımı gibi pek çok konuda güncel içerikli dersler sunulmaktadır.

 

Programının Amacı

Bilişim alanında çalışmak veya kendini bu konularda yetiştirmek isteyen öğrencilere eğitim sağlamak.

 

Akademik Personel

Öğr. Gör. Dr. Adem GÖLCÜK                                     

Öğr. Gör. Hüseyin ELDEM                                                

Öğr. Gör. Ayşe ELDEM  

Öğr. Gör. Mustafa NAVRUZ        

Okutman Abdurrahman PALALI