Bilgisayar Programcılığı


Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı

 

Genel Bilgi

Bilgisayar Programcılığı programı, bilgisayar bilimleri eğitiminin temellerini kapsayan iki yıllık mesleki eğitim olanağı sunmakta ve bilgi teknolojileri konusunda endüstrinin ihtiyacı olan ara eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilere eğitim süresi boyunca yazılım ve donanım projelerinde ihtiyaç duyabilecekleri algoritma geliştirme, temel programlama teknikleri, mobil uygulama geliştirme, internetle bütünleşik uygulama geliştirme, grafik ve tasarım araçlarının kullanımı, ağ sistemleri, sistem analizi ve tasarımı gibi pek çok konuda güncel içerikli dersler sunulmaktadır.

Her dönemde 30 AKTS olmak üzere 4 dönem toplam 120 AKTS kredisinden oluşan 2 yıllık bir ön lisans programdır. Her dönemde 14 haftalık ders programı uygulanmaktadır. Normal öğretim için 60, ikinci öğretim için 45 kişilik kontenjanı bulunmaktadır. Her öğrenci 30 işgününü kapsayan endüstriye dayalı eğitim stajını tamamlamak zorundadır.

 

Misyon

Mesleki ve Teknik Eğitimin gerektirdiği, Bilgisayar endüstrisinin ihtiyaç duyduğu yüksek standartlara sahip, çağdaş, çevreci, yenilikçi, paylaşımcı, iş dünyasının tercih ettiği nitelikli ve kaliteli insan gücünün yetişmesini sağlayacak alt yapıya sahip, yenilikleri takip ederek, gelişen teknolojilere uyum sağlayabilen insan kaynağının temininde söz sahibi bir bölüm olmaktır.

 

Vizyon

Bilimsel ve teknolojik alt yapı ile donatılmış, Bilgisayar sektörünün ihtiyacı olan nitelikli, teorik ve pratik bilgiler ile donanmış, evrensel düşünebilen, yenilikçi, katılımcı, ufku geniş, mevcut ve gelişen teknolojileri birbiriyle ilişkilendirebilen, kişisel ve toplumsal sorumluluk sahibi ve gerektiğinde kendi işini kurup yönetebilen, mesleki yeterliliğe ve özgüvene sahip bireyler yetiştirmektir.

 

Amaç

Bilişim alanında çalışmak veya kendini bu konularda yetiştirmek isteyen öğrencilere eğitim sağlamak. Bilgisayar teknolojileri alanında günümüzün hızla değişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte yeterli bilgi ve beceriye sahip teknik destek elemanları yetiştirmek.

 

Hedef

Teknolojik gelişmelerin ihtiyaç duyduğu bilgiyi almış, uygulama yeteneği kazanmış, algoritma üretme, program geliştirme bilgisi olan, donanımı tanıyan, ağ sistemlerini tanıyıp kullanabilen, ofis ve grafik programlarına hakim, mesleki problemleri çözebilecek bilgi ve beceriye sahip, değişen teknolojik gelişmeleri takip edebilecek, ön lisans düzeyinde diplomaya sahip mezunlar yetiştirmektir.

 

Programın imkanları

Bölümümüzde üç tane bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Her laboratuvarda güncel donanıma sahip 40 adet bilgisayar bulunmaktadır. Toplamda 120 bilgisayarla bölümümüz uygulamalı dersler için gerekli imkanı sağlamaktadır.

 

Program Profili

Yazılım Geliştirme, Web sitesi Geliştirme ve Tasarımı, Mobil Uygulama Geliştirme, Veri Tabanı Yönetimi, Ofis ve Grafik Tasarım Uygulamaları, Bilgisayarda sorun tespiti, Bilgisayar Ağlarının yönetimi

 

Akademik Personel

Öğr. Gör. Hüseyin ELDEM

Öğr. Gör. Mustafa NAVRUZ 

Okutman Abdurrahman PALALI

Ögr.Gör. Kerem GENCER

 

İstihdam Olanakları

Sanayi kuruluşlarında, bilgisayar pazarlama ve teknik destek firmalarında, donanım ve yazılım geliştiren Firmalarda, veri tabanı sistemleri geliştiren firmalarda, Internet Çözümleri geliştiren firmalarda, bilgisayar destekli endüstriyel tasarım firmalarında, mobil çözümler üreten firmalarda çalışabilirler. Bu firmalarda sistem destek uzmanı, programcı, bilgisayar teknisyeni, bilgisayar sistem yöneticisi, bilgisayar sistem sorumlusu, web tasarım uzmanı, teknoloji pazarlama uzmanı gibi görevlerde çalışabileceklerdir.

 

Üst Eğitim Olanakları

Bilgisayar Teknolojisi Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki Lisans Programlarına Dikey Geçiş Sınavında yeterli puanı almak şartıyla geçebilirler. Böylece eğitim hayatına devam etmiş olurlar.

·         Bilgisayar Mühendisliği                                                           

·         Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 

·         Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği    

·         Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği    

·         Bilgisayar-Enformatik                                                            

·         Bilişim Sistemleri Mühendisliği                                                  

·         Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

·         Endüstri Mühendisliği

·         Fizik                                                                            

·         Fizik Mühendisliği

·         İstatistik                                                                        

·         İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri                                               

·         Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği                                                             

·         Matematik ve Bilgisayar Bilimleri 

·         Matematik-Bilgisayar                                                             

·         Meteoroloji Mühendisliği                                                         

·         Bilgisayar Bilimleri

·         Uzay Mühendisliği                                          

·         Yazılım Mühendisliği