Organik Tarım Programı


Bölümümüz 2008-2009 eğitim öğretim yılında yüksekokulumuz bünyesinde kurulmuştur. Organik Tarım Programımızda kamu veya özel sektörde istihdam edilmek üzere bitkisel ve hayvansal ürünler ile organik tarımda kullanılacak girdilerin üretilmesi, işlenmesi, depo edilmesi ve pazarlanması için gerekli teknik bilge ve yetkinliğe sahip teknikerler yetiştirilmektedir. Programdaki normal eğitim süresi 2 yıldır. Öğrencilerimiz 2 yılın sonunda 120 AKTS krediyle mezun olmaktadır. Kültürel, mesleki, teorik ve uygulamalı dersler zorunlu ve seçmeli olarak gruplandırılmaktadır.

Öğrencilere Kazandırılan Bilgi – Beceriler ve İş Hedefleri
·   Çevre ve canlılara karşı duyarlılık
·   Bitkisel ve hayvansal üretime ilgi
·   Dikkatli ve sorumlu bir şekilde inceleme ve araştırma merakı
·   Tertipli, düzenli ve kurallara uygun çalışma yapabilme becerisi
·   Sorunlara analitik düşünce ile çözüm üretebilme becerisi 

Organik Tarım Programı mezunları;
·   Kamu kurum ve kuruluşlarda (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il ve ilçe müdürlükleri, araştırma enstitüleri, belediyeler)
·   Tarımsal amaçlı kooperatifler (Tarım Kredi Kooperatifleri, tarım satış kooperatifleri, tarımsal kalkınma kooperatifleri)
·   Özel işletmelerde çalışabilir
·   Kendi işletmelerini kurabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile kontenjanlar ölçüsünde
·   Bahçe Bitkileri
·   Bitki Koruma
·   Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması
·   Tarla Bitkileri
·   Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Lisans programlarının 3. sınıflarına intibak yaparak eğitimlerine devam edebilirler.

Akademik Personel
Yrd. Doç. Dr. Elif YAVUZASLANOĞLU
Öğr. Gör. Tuğba GÜLEÇ
Öğr. Gör. Funda ULUSU