İş Sağlığı ve Güvenliği Programı


PROGRAMIN AMACI

İş Sağlığı ve Güvenliği 2012 yılında kabul edilen 6331 sayılı kanun ile ülkemizde tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarında İş Güvenliği kurallarının uygulanması zorunlu hale gelmiştir. Bu zorunluluklardan bir tanesi de İş Güvenliği Uzmanı çalıştırmaktır.

Bu çerçevede İş Sağlığı ve Güvenliği Programından mezun olacak öğrencilerin kamu ve özel sektörde çalışabilecek İş Güvenliği Uzmanları yetiştirmek amacı ile programımız 2013 yılında kurulmuştur.

Avrupa standartlarında iyi bir eğitim alarak mezun olacak öğrencilerin, çalıştıkları işyerlerinde risklerin minimize edilerek sağlıklı ve güvenli bir ortam yaratılması, tehlikelerin kaynağında yok edilmesi, çalışan insanın bu ortamda tüm dikkatini işine  vererek işçi ve fabrika iş veriminin artması, herhangi bir kaza sonucu yasal, vicdani ve mali sorumlulukları en aza düşürmek ve bu sayede işletmenin karlılığını artırarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak İş Sağlığı ve Güvenliği Programı’nın amaçları arasındadır.

 

PROGRAMDAN MEZUN OLACAK ÖĞRENCİLERİN İSTİHDAM OLANAKLARI:

İş Sağlığı ve Güvenliği Programı mezunları, İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri olarak Özel Sektörde ve Kamu Kurumlarında istihdam olanağı bulabileceklerdir. Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının düzenlediği gerekli zorunlu eğitime katılıp ve sınavı başardıkları takdirde; “6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” gereği tüm sanayi ve hizmet tesislerinde görevlendirilmesi zorunlu olan “C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı” belgesi alma hakkına da sahip olacaklardır. Bu sayede yine kamu ve özel sektörde İş Güvenliği Uzmanı olarak istihdam olanağı bulabileceklerdir.

 

AKADEMİK PERSONEL:

Öğr. Gör. Çağlar YAYLALI

Öğr. Gör. Mehmet POLAT

Öğr. Gör. Ali BİLGİÇ